Przepisy - db-kredyt

Najtańszy kredyt hipoteczny

pozyczki-kredyty.org


Najtańszy kredyt hipoteczny charakteryzuje się tym, że opłaty związane z jego wzięciem są stosunkowo niskie.

Opłaty jakie klient ponosi w związku z kredytem hipotecznym to: prowizja za uruchomienie kredytu, marża, oprocentowanie rzeczywiste, WIBOR bądź LIBOR oraz opłata za rzeczoznawcę majątkowego. Prowizja jest to opłata jaką bank nalicza sobie za uruchomienie kredytu i najczęściej rozkłada ja klientowi w ratach, chociaż niektóre w niektórych bankach klient musi zapłacić prowizję przed uruchomieniem spłaty rat.

Marżą nazywamy stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, to znaczy, że bank wylicza marżę na podstawie tego co zarobi na kliencie do sprzedaży kredytu.

Oprocentowanie rzeczywiste jest składową oprocentowania nominalnego, marży, prowizji oraz WIBORU bądź LIBORU.

WIBOR to oprocentowanie po jakim banki pożyczają sobie pieniądze w przypadku waluty polskiej.

LIBOR oznacza to samo tylko w przypadku waluty obcej.

Opłata za rzeczoznawcę to opłata jaką klient ponosi za wycenę swojej nieruchomości przez specjalistę. Opłatę tą klient ponosi od razu, bądź wliczana jest w raty kredytu.

Decydując się na kredyt powinniśmy dokładnie przeanalizować oferty wszystkich banków, tak aby wybrać jak najtańszą i najlepszą dla siebie.Lista tematów: